Billedserier

2016 Harzen
Billeder fra klubtur til Harzen
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Kaptajn


Kaptajnliste

Her finder du kaptajnlisten:

Kaptajnens opgaver og ansvar

• Planlægning:
Tag opgaven alvorligt, - sørg for at planlægge turen i god tid.
Bliver du forhindret skal du sikre, at der er en afløser.
Kaptajnen planlægger ruten med en længde, der passer til holdet.
Aftenture skal planlægges så hjemkomst er inden mørkets frembrud.
Søndag kan der evt. planlægges lidt længere ture.
Kør ud i modvind og hjem i medvind (specielt først på sæsonen).
Planlæg eventuelle øvelser, hvad, hvor og hvordan.
Eventuelle rundstrækninger planlægges, så der køres højre om.

• Før start
- Undersøg hvor mange, der er på holdet.
- Hvis der er flere end 16 (maks. antal) på holdet, opdeles i 2 hold.
Enten ved at dele ligeligt på 2 hold, hvor der køres samme hastighed med 100 – 200 meters afstand, eller ved at opdele i et hurtigere/langsommere hold. Der findes en hjælpekaptajn.
- Orienter om ruten, længde og forventet tid
- Gennemgå evt. planlagte øvelser.

• Undervejs
- Overhold passende hastighed i forhold til deltagerne, så alle kan være med.
- Vær specielt opmærksom på nye medlemmer, der er uøvede, og give vejledning vedr. sikkerhed og hvordan der køres.
- Det er ok at bede en kaptajnkollega om hjælp, hvis der er behov for det.
- Indlæg bakkespurter og byspurter i passende omfang.
- Kaptajnen skal sikre, at der samles op efter spurter.
- Kaptajnens skal sikre, at alle kommer samlet hjem, medmindre andet er aftalt.

• Efter hjemkomst
- Evaluer kort sammen med deltagerne, - ris/ros mv.
- Hvis de anbefalede gennemsnitstider ikke kan holdes, gives evt. anbefalinger til medlemmer om at rykke op eller ned (evt. i samarbejde med den holdansvarlige)
snejbjergcykelmotion.dk  |   Cykelmotion afdelingen  |   Snejbjerg Hallen |   Nørretanderupvej 28  |   7400 Herning  |   info@snejbjergcykelmotion.dk